Bårslövs småskola

Bårslövs småskola, den äldsta låg vid kyrkan och fanns 1830, revs under 1800-talet. År 1879 tillkom två s.k. småskolor, den västra vid kyrkan, den östra eller Hedens närmare Ekeby. Dessa finns kvar, i dag i privat ägo. Västra skolan, även benämnd Boreskolan, i bruk 1879–1980.