Brohusen

Brohusen, tidigare gemensam benämning på den bebyggelse som uppstått nära bron över Välabäcken där den korsade landsvägen (nuvarande E4-an). Kartor från 1700-talets början anger platsen som ”Brohuset”. På 1800-talet uppfördes en större lantgård, Brohult, ett stycke sydost om själva bron, i hörnet av landsvägen och dåvarande Hunnetorpsvägen (nu Österleden). Här uppstod en liten by med bl.a. lanthandel, vagnmakeri, smedja, toffelmakeri och snickeri.