Brända huset

Brända huset, en sannolikt till följd av brand ödelagd medeltida byggnad, ca fyra meter i kvadrat, som legat i direkt anslutning till Mariakyrkan. Vid grävningar [1] i Södra Kyrkogatan 1964 hittades rester av ett hus, uppfört tidigast i slutet av 1200-talet på den medeltida kyrkogården söder om kyrkan. Benämningen fick ruinen eftersom ett kraftigt sotlager upptäcktes på en i förhållande till i dag lägre gatunivå. Husets ingång var dessutom fylld med brandrester från huset. Möjligen kan huset ha använts som bostad åt kyrkans präst.

Läs mera: Margareta Weidhagen, ”Brända huset i Hälsingborg”, Kring Kärnan 7 (1964).