Börje Jönssons Åkeri AB

Börje Jönssons Åkeri AB, startat av Börje Jönsson (f. 1927 i Helsingborg). 1954 förvärvades den första lastbilen med tillhörande tillstånd. År 1956 skaffades en tankbil för olje- och bensinleveranser och två år senare skedde den första utlandskörningen till Hamburg. 1964 hade företaget tio bilar. Jönsson var initiativtagare till Åkarnas hus, invigt 1966, och var ordförande fram till 1972, varefter företaget byggde nytt på Ättekulla. Börje Jönsson har bl.a. varit ordförande under många år i Svenska Åkeriförbundets kontinenttrafikkommitté, var initiativtagare till och ordförande i Svensk Kombitrafik, där han i miljösyfte drev frågan om just kombination mellan lastbils- och järnvägstransporter. I dag (2005) har företaget, som sedan 1997 leds av sonen, Ulf Jönsson, 300 anställda och 180–190 lastbilar, varav 150 i trafik på kontinenten. Åkeriet är landets största privata, har terminaler på ett flertal platser i såväl Sverige som utomlands och har egen serviceverkstad i Helsingborg. Verksamheten är bred och omfattar spedition, export, import, klarering m.m. Börje Jönsson tilldelades Helsingborgsmedaljen 1992.