Bröderna Åkesson

Åkesson, Bröderna, maskinfirma med tillverkning av formsprutmaskiner efter egna konstruktioner. Firman började 1945 i lokaler på Utmarksgatan 9 efter köp av AB Svenska Tandborstfabrikens byggnad. År 1959 byggde Bröderna Åkesson nytt på Tvärgången, senare utökat, men 1968 såldes företaget till Sunds AB, ett dotterföretag till Svenska Cellulosa AB, (SCA) som fortsatte under namnet Sund-Åkesson i nya lokaler på Berga industriområde 1973. Vid denna tidpunkt hade företaget ca 400 anställda i Helsingborg. Under 1970-talet hade firman också en avdelning i Köpenhamn i hörnet av Haraldsgade och Minersgade. Tillverkningen i Helsingborg lades ner 1982.