Bröderna Johansson

Bröderna Johansson, startade som skrädderiverksamhet av bröderna Erik och Nils Johansson. Brodern Nils ersattes av den tredje brodern, Axel. Bröderna Johanssons Herrekipering registrerades 1924 och den första butiken fanns på Bruksgatan 17 men flyttades till Bruksgatan 25 år 1932. Någon gång kring 1930 startades en filial på Södergatan 5, nuvarande Söderport. Södergatsbutiken flyttade till nr 16 i hörnet av Bollbrogatan/Södergatan 1935 då det huset var nybyggt. År 1948 kom Eriks dotter Ingrid Lindström in i företaget och 1952 startades en filial vid Rådhustorget i Landskrona. Axels son, Bo, kom in i företaget i mitten på sextiotalet. Butikerna började avvecklas i slutet av 1970-talet och den sista (Bruksgatan) stängdes 1992.