Bröderna Boréus AB

Bröderna Boréus. Butiken på Drottninggatan 70, omkring 1925

Boréus, Bröderna, AB, (Harry och Hugo B.), var fram till slutet av 1900-talet en av stadens ledande butiker för sportartiklar, cyklar, barnvagnar och leksaker. Bröderna startade omkring 1906 en cykel- och maskinaffär på Kullagatan 55 och med butik på Drottninggatan 70. Vid samma tid ändrades namnet till Bröderna Boréus Sportmagasin. Ett par år senare blev firmanamnet AB Bröderna Boréus Sport- & Cykelaffär med kontor och lager på Kullagatan 23 med butiken fortsatt kvar på Drottninggatan 70, jämte en filial på Järnvägsgatan 15.
I början av 1930-talet öppnades filial på Södergatan 59–61. Sedan bröderna 1936 uppfört ett nytt hus på sin gamla tomt vid Kullagatan 23 koncentrerades verksamheten dit med butikslokaler åt Hästmöllegränden. En filial fanns på Södergatan 73. Boréus tillverkade cyklar av märket Arab men även trehjuliga cyklar av märket BBH. År 1992 upphörde verksamheten och en välkänd epok gick i graven.