Borgmästarskolan

Borgmästarskolan, Östra allén i Maria Park, låg tidigare i borgmästarvillan på Mattias Gülichs gata vid Pålsjö skog. Skolan är en sär- och gymnasiesärskola.