Borgmästaregårdens barnhem

Borgmästaregårdens barnhem, inrättat i slutet av 1940-talet i Mattias Gülichs gata 11, som förut varit bostad åt borgmästare Johan Bååth och hans familj. Barnhemmet blev senare ersatt av ett hem för autistiska barn, men sedan denna verksamhet överförts på landstinget är sedan omkring år 2000 huset en privat villa.