Bollsång

För fasaden på Rydebäcks nybyggda idrottshall har Charlotte Walentin under 2022 gjort sin gestaltning Bollsång. Verket kan liknas vid ett partitur som låter oss föreställa oss ljudet från såväl bollars studsande som rösterna av dem som spelar tillsammans inne i hallen. Gestaltningen vill också påminna oss om idrotten som ett universellt språk där ord kanske är överflödiga.

Konstverk i form av bollar och linjer på tegelfasad.
Fotograf: Anna Bank.

/JI