Åbohusen

Åbohusen, de längst i norr belägna torpen tillhöriga Pålsjö slott.