Bo Nordbäck

Nordbäck, Bo, 1906–1991, teckningslärare på Gossläroverket (Nicolaiskolan f.d.). Nordbäck spelade en viktig roll i Helsingborgs konstliv under 1940–50-talen, bland annat som initiativtagare till och drivande ledamot av Gossläroverkets konstförening som från 1945 årligen ordnade Nyårssalongen på skolan med konst från olika delar av landet. Han tog också initiativ till samarbete mellan landskapets läroverk och svarade bland annat för en vandringsutställning av elevarbeten. Inte minst sammanförde han en delvis verkligt betydande konstsamling, som skolan i dag är ägare till. Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1969.