Blasbergs instrumentsamling

1931 avled Bernhard Blasberg, bankman i Helsingborg. När hans testamente lästes upp stod det klart att han skänkte sin instrumentsamling till Helsingborgs museum. Idag finns den på Kulturmagasinet. I den ingick inte bara fioler och Hardangerfelor, utan också äldre instrument från både Europa, Asien och Afrika. Här är några instrument ur hans samling, (samtliga ljud och bildklipp är exempel på hur andra instrument av samma typ kan låta, det spelas alltså inte på museiföremålen).

Odaterad luta (HeM 909-31) ur Blasbergs samling. Läs mer här [[1]] Lyssna till Valeria Mignaco och Alfonso Marin [[2]]

Viola d’amore, sannolikt 1700-tal (HeM 891-31). Läs mer här:[[3]] Se och lyssna på ett klipp från Academy of ancient Music här: [[4]]

888-31
888-31

Viola da Gamba (HeM 888-31). Läs mer här: [[5]] Lyssna till cellisten Peter Wagner här: [[6]]

926-31
926-31

Kemangeh/Kamancheh ur Blasbergs samling (HeM 926-31). Läs mer: [[7]] Lyssna till Bobak Salei:[[8]] Ännu ett instrument ur Blasbergs samling, en kinesisk Yueqin. Lyssna på en Yueqin här : [[9]] Mer om instrumentet [[10]]