Blå träd

Blå träd är en skulptur skapad av Inger Wiechselbaumer 1995. Verket skapades till Rådhustorget i samband med dess omgestaltning 1994. Eftersom där finns garage under marken var kraven till de skissande konstnärerna att verket skulle tåla vibrationer och inte innehålla vatten eller vara för tungt.

En nästan enhällig jury valde Wiechselbaumers förslag och hon förklarade verket på följande vis: ”Avsaknaden av träd och växtlighet på torget var för mig märkbart kännbar redan vid första anblicken. Det behövs något som ”lyfter” torget. Jag gick hem och funderade och kom fram till mina egna skulpturträd med en blåsvart halvmatt yta. Tanken är att man skall kunna vandra genom skulpturen och kunna känna vinden susa i grenarna. Bredvid ställer jag ett stort järnfat för uppsamling av regnvatten till fåglar eller andra törstiga.”

När Rådhustorget återigen omgestaltades 2007 flyttades verket till Kranförargatan 4 i Norra hamnen.

Foto: Sofia Rydell

SR.