Björkmans glasmästeri

Björkmans glasmästeri, startat 1880 av Johannes Björkman som under ett tjugotal år bedrev glasmästeriet på Gasverksgatan 10 under namnet Johannes Björkman, Glasmästare & Förgyllare. Johannes avled 1907 varefter Björkmans Glasmästare AB bildades. År 1895 hade svärsonen Otto Christoffersson börjat i företaget som han nu blev ledare för. Av Reymersholmsbolaget förvärvades en större tomt i kvarter Holland, där nybyggnader uppfördes och sliperi och verkstäder nu kunde få plats. Flera filialer kom efterhand att inrättas i staden, bl.a. i Stattena och vid Sankt Jörgens plats inrättades Björkmans Konsthandel. Huvudaffären flyttades 1962 till Södergatan 101, men på 1970-talet förlades verksamheten till Bergavägen 11, där den snart slogs samman med Glasnilson och slutligen försvann Björkman som företagsnamn.