Bjäregatan

Bjäregatan, namn efter en åkerlycka (Eneborg 1912).