Birgit Wenngren

Wenngren, Birgit, 1910-2007, gymnastikdirektör, danspedagog, författare. Wenngren kom 1954 till Helsingborg som folkskollärare och grundade 1955 dansgruppen ”Helsingborgsflickorna”. Denna har hon gjort världsberömd genom en speciell och nyskapande danspedagogik med utgångspunkten att en kropp i balans ger en själ i balans. Gruppen har gjort framträdanden under mer än ett halvsekel.

I dag framträder den under namnet Dansgrupp Birgit Wenngren. Den framgångsrika metoden och pedagogiken har Wenngren belyst och utvecklat i en lång rad böcker: ”Balans” (1962), ”Rörelser till musik” (1968), ”Praktisk rörelselära i vården” (1969), ”Kroppsrörelsens metodik”, tillsammans med Jan- Olav Olsson (1978), ”Rytm och rörelse, Carpe Diem”, tillsammans med Elisabeth Planander (1995) och ”I rörelse” (2000). Wenngren har visat upp sina dansgrupper i många föreställningar även utomlands, varav några filmats. SVT spelade 1983 in ”Filmen om (Carl) Milles”, och år 2000 kom tevedokumentären ”Dans Birgit Wenngren”. Hon tilldelades Helsingborgsmedaljen 1976.