Bilhotellet

Bilhotellet, vid Carl Krooks gata var stadens första parkeringsgarage. Foto Helsingborgs stadsarkiv

Bilhotellet, Bildevehuset, uppfördes 1938 efter ritningar av Filip Lundgren. Bilhotellet var stadens första parkeringsgarage i flera plan, fem våningar högt. Till samtliga våningar fanns bilhissar.