Bevarandeprogram

Bevarandeprogram. I slutet av 1970-talet framkom inom byggnads- och kulturnämnden en önskan att Helsingborg skulle skaffa sig ett skydd för äldre byggnader och byggnadsmiljöer. Målet var ett bevarandeprogram som skulle vara ett underlag i samhällsplaneringen för byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret. En bevaringskommitté tillsattes 1979 och våren 1985 framlade den ett förslag till bevarandeprogram för stadskärnan (området mellan Trädgårdsgatan och Sankt Jörgens plats). Därefter har program tagits fram för följande områden: Råå (1991), Västra Tågaborg (1995), OlympiaSlottshöjden (1997), Drottninggatan–Pålsjö (1998), Wilson park (1999), Ramlösa (2000), Stadskärnan rev. (2002), Mörarp (2004) samt Domsten, Hasslarp och Kattarp (2005).