Betelförsamlingen på Råå

Betelförsamlingen på Råå, bildad i början av 1800-talet och kallades då Råå friförsamling eller Waldenströmarna. Under de första åren bedrevs verksamheten i ett gammalt skolhus, som kallades Gula Brickan, vid nuvarande Långgatan. Genom lån och bidrag kunde församlingen redan år 1885 inviga sin nuvarande kyrkobyggnad vid Styrmansgatan 14. Namnändring till Råå Betelförsamling genomfördes år 1906.

Läs mera: Harry Perborn, ”Om gamla Råå”.