Bergalid

Sinnessjukhuset låg vid nuvarande Prins Kristians gata
Sinnessjukhuset låg vid nuvarande Prins Kristians gata

Bergalid, ett nu försvunnet byggnadskomplex vid Bergaliden som 1889 togs i bruk som Fattigvårds- och arbetsinrättning. Byggnaden låg sydväst om det nuvarande lasarettsområdet och var ritad av Johan August Westerberg. Inrättningen ersatte det gamla Fattighuset på nuvarande Konsul Olssons plats (Kullaplatsen) som revs 1890. Se även Fattigvård. År 1909 ändrades namnet till Ålderdoms- och sjukhemmet Bergalid, men ännu fram till andra hälften av 1900-talet användes fattigvårdens ursprungliga lokaler för det ändamål som de tidigare haft, fastän prefixen fattig så småningom bytts ut mot mera tidsanpassade benämningar som socialvård och åldringsvård. Till vårdinrättningen hörde också en separat byggnad vid Prins Kristians gata för vad man kallade sinnessjukvård. Efter en modernisering 1961 kallades ålderdomshemmet för vårdhemmet Bergalid. Byggnaden revs i augusti 1974, då samtidigt större delen av det gamla sjukhusområdet reserverades för det nya lasarettsbygget. Nuvarande Bergalid, benämns egentligen Nya Bergalid, (vid Prins Kristians gata) vilket invigdes 1956 och byggdes till under 1990-talet, fungerar idag som vårdboende.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton från Fattigvården på Bergalid: [[1]]