Berga skola

Berga skola

Berga skola, belägen söder om korsningen Ängelholmsvägen/Drottninghögsvägen. Skolan togs i bruk 1890 och revs i september 1974 för att ge plats åt den nya motorvägsinfarten.