Bengt Lindqvist

Bengt Lindqvist, född 1936 i Gustav Adolfs församling, Helsingborg där han även växte upp. Död 2016. Fil. mag. 1965. Verksam inom den svenska och internationella handikapprörelsen, socialdemokratisk riksdagsman 1982-1991 och biträdande socialminister under åren 1985–1991. Han var ordförande i Synskadades riksförbund 1975–85 och för Handikappförbundens centralkommitté under åren 1977–85. Fram till sin pensionering 2003 arbetade Lindqvist för FN, som konsult och som rapportör i handikappfrågor.