Beén (släkten.)

Beén (släkten), släktnamnet dyker upp i Helsingborg första gången vid mitten på 1700-talet med rådman Isaac Beén, vars tre söner liksom fadern alla blev inflytelserika i staden:

(1) Isaac Beén d.ä., rådman och handlande, född i Strömstad 1737, död i Helsingborg 1800, installerad som rådman 1788 och avsatt från tjänsten genom beslut av Göta hovrätt 1794 efter en rad konflikter med delar av borgerskapet.

(2) Isaac Beén d.y., 1782–1868, auditör (jurist) och stadsfiskal, son till (1).

(3) Jöns Lorentz Beén, handelsman, född i Össjö 1772, död i Helsingborg 1847, son till (1). Han var handlande och ingick bl.a. som delägare i den tidiga rederirörelsen i staden.

(4) Paul (Påhl) Magnus Beén, handelsman (1780– 1834), son till (1).

(5) Carl Bernhard Beén, 1805–1841, bokhandlare och klädeshandlare, startade 1834 stadens andra tidning Telegrafen. Se även bokhandlare och antikvariat.

(6) Lars Magnus Beén, 1820–1905, musikdirektör, kompositör, nionde barnet av tolv till Jöns Beén. Han anställdes 1838 vid Skånska Husarregementets Musikcorps, tog musikdirektörsexamen vid Musikakademien 1850. 1855 blev han klockare i Allerums och Fleninge församlingar . Han är mest känd för sin tonsättning av ”Sköna maj välkommen”. Texten är skriven av Johan Ludvig Runeberg. Beéns park vid Allerum minner om denne byns berömde klockare.

LÄS MERA: Margit Rooth, ”Personhistoriska anteckningar”, Helsingborgs historia, VI:1 (1979).