Bellmansgatan

Bellmansgatan, efter Carl Mikael Bellman (1740–1795), skald, den svenska visans förgrundsgestalt (Tågaborg 1911).