Bella Vista-vägen

Efter närbelägen numera försvunnen fastighet (Hittarp 1981).