Béla Hradil

Béla Adalbert Hradil (1885 – 1968) var målare, konservator och musiker. Han föddes den 3 mars 1885 i Miskolc och var son till musikdirektören och konstnären Wencel Hradil och Magdalena Jerman.

Efter avlagd studentexamen i Miskolc studerade Hradil konst i Budapest och vid Hollosys målarskola i München, samt för Lovis Corinth i Berlin. Han gick även specialkurs i restaurering av äldre måleri i Paris och Milano.

Under första världskriget medverkade han som reservofficer men blev sårad och fick en lättare tjänstgöring som fotograf. 1914 gifte han sig med Rosa Krause.

Då Hradil studerade konst i Berlin uppträdde han som clown för att bekosta studierna. En dag satt två svenskar i publiken och Hradil kom i samspråk med dem. Svenskarna, som letade efter en konstnär och konservator till Björkmans glas i Malmö, erbjöd Hradil en tjänst som han accepterade. Han flyttade till Sverige 1923. Efter ett år i Malmö utvidgades firman och paret Hradil flyttade till Helsingborg.

Konstnären Béla Hradil framför ett porträtt målat av honom. Porträttet föreställer grosshandlare Wilhelm Sonesson, Malmö.
Konstnären Béla Hradil framför ett porträtt målat av honom. Porträttet föreställer grosshandlare Wilhelm Sonesson, Malmö. Foto Helsingborgs museum

Béla Hradil har målat många helsingborgares porträtt, bland annat Frans Velander, överläkare på S:ta Maria sjukhus, auktionskommissarie Tage Otterström, lagman Anders Petter Ståhle och Anna-Stina Larsson, Helsingborgs dåvarande äldsta invånare. På sin fritid målade Hradil gärna stilleben, landskap och hästar. Han ställde ut tillsammans med Helsingborgs konstförening. Vid sidan av sitt konstnärskap var han verksam som konservator.

Béla Hradil var också mycket musikalisk och spelade fiol, cello, gitarr, cittra och ocarina. Han medverkade i ett antal spelningar på Helsingborgs konserthus och framträdde också i andra sammanhang, bland annat på Barnens dag.

BW

Källa:

Ralph Hradil