BD Medical Systems (Becton & Dickinson)

BD Medical Systems (Becton & Dickinson) en multinationell amerikansk koncern, som i Helsingborg utgör en fortsättning på handelsfirman Viggo.

År 1921 grundade affärsmannen Viggo Jakobsson en handelsfirma för import av kirurgiska instrument som såldes till sjukhus över hela Sverige. Med tiden öppnades även butiken Viggo på Karlsgatan 12. Rörelsen omvandlades 1940 till aktiebolag av dir. Carl-Bertil Ravén, med fabrikation på Gåsebäck. Sortimentet renodlades efterhand och inriktades mer på produkter för infusionsterapi (droppbehandling). Tack vare plastens genombrott under 1950-talet kom tillverkningen att anta revolutionerande former. År 1963 introducerades en membrankanyl för engångsbruk och 1968 skedde den verkliga språngbrädan för Viggo på Gåsebäck då tillverkningen av venflonkanylen började. Produktionen växte starkt och 1973 fick man genom den engelska koncernen BOC tillgång till en världsomfattande organisation. Helsingborgsfabriken specialiserades på tillverkning av infusionskanyler och kranar.
År 1998 förvärvades företaget av multinationella amerikanska Becton & Dickinson (BD), ett företag som funnits sedan 1897. Genom sammanslagningen fick man nu en världsomfattande täckning. Över 90 % av tillverkningen i Helsingborg av framför allt de sterila engångsförpackningarna av IV-kanyler, kranar och relaterade produkter går på export till 100-talet länder. Efter några års verksamhet på Väla industriområde är sedan början på 2000-talet allt åter samlat på Gåsebäcks industriområde, sysselsättande omkring 400 personer. KEA