Batteritorget

Batteritorget, torg söder om Råå södra skola. Det kallas så efter ett artilleribatteri, som en gång var förlagt här. Tidigare var torget en förlängning av Vallgatan, sedermera Kustgatan och har varit en plats för torghandel sedan 1856. Torget ställdes i ordning 1935 och omdanades 1958. En liten damm togs då bort och Arthur Johanssons staty ”Gosse med båt” ställdes upp vid skolans sydvägg. Minnesstenen över omkomna fiskare, som stått på torget sedan 1942, flyttades då och står nu på Varvsgatan.