Barnavårdcentraler (BVC)

Barnavårdscentraler (BVC), växte fram som en fortsättning på verksamheten i Föreningen Mjölkdroppen.

Den första BVC:n inrättades 1930 på Carl Krooks gata 60–64 på initiativ av Mjölkdroppens ordförande, dr David Lindsjö. 1950 lämnade man Carl Krooks gata och två centraler öppnades, år 1950 på norr i Pålsjögatan 19 B och 1953 vid Åhusgatan 1 E. Föreståndare på BVC vid Pålsjögatan var Inga Jönsson, i samarbete med dr Nils Lindquist. 1961 öppnades central på Wienergatan, 1962 på Rååvägen 82 C, 1968 på Blåkullagatan, 1973 på Brunnsberga och 1981 vid Stattena Vårdcentral. Från 1979 ansvarar BVC för hela Helsingborgs sjukvårdsdistrikt inkl. Höganäs och Bjuvs kommuner.