Barnasylen

Tornerhjelmska barnasylen då den låg vid Södergatan
Tornerhjelmska barnasylen då den låg vid Södergatan

Barnasylen, Tornerhjelmska barnasylen startades 1895 av en intresseförening. Valet av namn berodde på att friherrinnan Eva Tornérhjelm tidigare hade donerat 5 000 kr avsedda för att staden skulle inrätta en barnasyl. Asylens verksamhet hade länge lokaler i det f.d. Brynolfska huset vid Södergatan. År 1939 flyttades asylen till nybyggd fastighet vid Gustav Adolfsgatan 34, ritad av arkitekt Arnold Salomon-Sörensen. Verksamheten bedrivs numera av stadens barnomsorg.