Barnasylen

Tornerhjelmska barnasylen då den låg vid Södergatan

Barnasylen, Tornerhjelmska barnasylen startades 1895 av en intresseförening. Valet av namn berodde på att friherrinnan Eva Tornérhjelm tidigare hade donerat 5 000 kr avsedda för att staden skulle inrätta en barnasyl. Asylens verksamhet hade länge lokaler i det f.d. Brynolfska huset vid Södergatan. År 1939 flyttades asylen till nybyggd fastighet vid Gustav Adolfsgatan 34, ritad av arkitekt Arnold Salomon-Sörensen. Verksamheten bedrivs numera av stadens barnomsorg.