Banckska villan

Banckska villan, uppförd 1880 i korsningen Södra Storgatan/Trädgårdsgatan. Byggherre var dr Lars Thysenius och ritningarna utfördes av Mauritz Frohm. År 1897 blev C. A. Banck (släkten) ägare till villan. Efter dennes död 1923 bodde hans efterlämnade maka kvar där till sin död 1935. Sonen Stellan Banck övertog därefter huset och efter hans död 1963 såldes det till staden. Villan har under senare år använts som möteslokal för bl.a. pensionärsorganisationer.