Bagerska huset

Bagerska huset, beläget på Drottninggatans östra sida vid Sankt Jörgens plats. Det revs för att ge plats åt det år 1960, av försäkringsbolaget Allmänna Brand och efter ritningar av Anders Tengbom, uppförda kontors- och bostadshuset med adress Drottninggatan 62 och Kullagatan 57.