Axel Otto Lindfors

Lindfors, Axel Otto , 1852–1909, professor, läkare vid Ramlösa hälsobrunn 1886.