Axel F. Nilsson, Färg- och kemikaliehandel

Axel F. Nilsson, Färg- och kemikaliehandel. Nilsson övertog 1922 den av Axel Holm år 1882 startade färg- och kemikaliehandeln på Södra Storgatan. Nilsson flyttade rörelsen till det 1927 nyuppförda huset Kullagatan 3. Filialer inrättades på Nytorgsgatan och Fågelsångsgatan. Axel Nilsson, som med familj tog namnet Nordegren, avled 1944 varefter hustrun, Sigrid, fortsatte rörelsen. År 1950 tog sonen, Lennart Nordegren, över ledningen av firman som sedan blev aktiebolag med Sigrid som majoritetsägare. Lennart drev rörelsen till några år efter sin pension men stängde butiken 2002.