Axel Conrad Löthman

Helsingborgs museers samlingar
Helsingborgs museers samlingar

Löthman, Axel Conrad, 1834–1921, garveri- och handskfabrikör, kommunalpolitiker. Löthman var född i Norrköping och kom som 25-åring till Helsingborg där han startade garveri- och handskfabrikation, en rörelse som vid slutet av 1800-talet utvecklades till en av de mest betydande i landet beträffande handsktillverkning. År 1868 blev Löthman ledamot av drätselkammaren och 1871 av stadsfullmäktige. Han ingick dessutom i en rad bolagsstyrelser bl.a. i Sockerbrukets (där svärsonen Malte Sommelius (släkten) var direktör) och Sparbanken i Helsingborg där Löthman vid sin död innehade ordförandeposten.