Axel Brambeck

Brambeck, Axel, 1843–1919, skulptör och målare. Brambeck var född i Helsingborg där han i unga år kom i snickarlära. Han blev 1863 elev hos ornamentbildhuggaren H. Nerpin i Stockholm, fortsatte studierna för C. G. Vilhelm Bissen i Köpenhamn 1872–74 samt vid Konstakademien i Stockholm för F. Kjellberg. Åren 1877–82 vistades han huvudsakligen i Paris och därefter i Rom 1884–87. Brambecks skulpturgrupp ”Kristi frestelse”, som väckt uppmärksamhet på Parissalongen 1883, höggs senare i marmor och uppsattes i Mariakyrkan i Helsingborg, varifrån den senare flyttades till kapellet på Gamla kyrkogården. Brambeck har också utfört ett flertal utsmyckningar till Rådhuset i Helsingborg bl.a. ”tomten” i byggnadens nordvästra hörn mot Drottninggatan. I Stockholm finns utsmyckningar av hans hand i bl.a. Kungl. Operans foajé, Klara kyrka och Gustav Adolfskyrkan.