Ave

Ave, pseudonym för författaren och folklivsforskaren Eva Wigström.