Auktioner

Auktioner, i dag finns främst Helsingborgs Auktionskammare och Helsingborgs Auktionsverk. I äldre tider var stadens auktionskammare en rent kommunal angelägenhet. Auktionerna hölls vanligen på rådstugan/rådhuset.