Augusta Klintman

Augusta Klintman f. Andersson, född 27/2 1872 i Skummeslöv församling, Halland, död 27/1 1947 på Romare stiftelse i Helsingborg. Som ung arbetade hon en kort tid på Grevie Stationshotell innan hon sökte sig till Helsingborg 1893. Året efter, 1894, gifte hon sig med Christian Olof Klintman. Sedan hon flyttat till Helsingborg och ingått äktenskap, innehade makarna först Nya Godtemplarcafeét vid Järnvägsgatan, välkänt för alla som på den tiden var med i arbetar- och nykterhetsrörelsen. 1905 övertog makarna Lundblads gamla bageri på Kullagatan, som 1914 utvidgades till att omfatta även konditori- och kaférörelse. År 1926 startade Augusta Restaurang Helenehill på Drottninggatan, som hon drev fram till 1937. BW


Augusta Klintman (1872-1947)