Aug. Westmans skola

Aug. Westmans skola, förberedande för gossar som sökte inträde i stadens läroverk, inrättades 1876 på Hästmöllegränden 2. Skolan leddes av fil.dr Aug. Westman och fru Martina Westman. Den fanns kvar några år in på 1900-talet, varefter den fortsatte under ny ledning på Elementarläroverket på Bergaliden.