Ateljé Larsen

Ateljé Thormod Larsen, verkstad för tryckning av koppargrafik som startades av konstnären Thormod Larsen i början av 1950-talet. Efterhand kom verkstaden att anlitas av en rad betydande andra grafiker och spelade en viktig roll i utvecklingen av färggrafiken i landet. Efter L:s död fortsatte sonen Ole Larsen som tryckare. Ateljén ligger idag på O. D. Krooks gata, där verksamheten vuxit och bl.a. kommit att inbegripa utveckling av nya grafiska tekniker.