Ask-Uppmark, Erik

Ask-Upmark, Erik, 1901–1985, professor, läkare vid Ramlösa hälsobrunn 1939–1945 och 1949–1973.