Arvid Gierow

Gierow, Arvid, 1873–1944, teol. dr, folkskoleinspektör i Helsingborg 1901–1938, far till Karl Ragnar Gierow. Han föddes i Lund och efter ”mogenhetsexamen” studerade han teologi och prästvigdes 1898 och blev teol. dr 1918. Under sina år som folkskoleinspektör tjänstgjorde han dessutom som regementspastor vid Norra Skånska infanteriregementet och vid Skånska husarregementet. Han ägnade sig i Helsingborg åt att reformera det gamla undervisningssystemet och fick som förste svenske skolledare befrielse från undervisningsplanens regler och bestämmelser. Den svenska ”försöksskolan” präglades under många decennier av Gierow och hans nya pedagogik. Han var en framstående och internationellt erkänd pedagog och har författat ett flertal läroböcker, huvudsakligen i kristendomskunskap.