Arnhamska gården

Arnhamnska gården, delvis återuppbyggd i stadskvarteren på Fredriksdals friluftsmuseum. Gården låg vid Stortorget/Norra Storgatan/Kullagatan samt Strömgränden och uppfördes i två etapper, den östra delen 1854 och den västra 1862. Bakom uppförandet stod järnhandlaren Nils Arnhamn (1810–1901), vilken redan 1840 etablerat sig i staden. Järnhandeln i hörnet Stortorget/Norra Storgatan drevs sedan vidare av sonen Victor A. och sonsonen Nils A. till slutet av 1950-talet. Gården revs i början på 1960-talet och på platsen uppfördes 1964–66 det s.k. ”Trygg-Hansahuset” efter ritningar av arkitekt Carl Nyrén.