Arkitektfirman Bengt Blasberg & Henrik Jais-Nielsen

Arkitekterna Bengt Blasberg och Henrik Jais-Nielsen startade 1957 i blygsam skala. Senare har Mats White tillkommit som delägare. Det första större projekt som företaget ritade var Allers nybyggnad vid Landskronavägen, som byggdes ut i etapper och var klart 1974. Företaget är i dag ett av de större arkitektkontoren i staden och har i huvudsak ritat bostadshus, varvid kan nämnas radhus vid S:t Clemensgatan 1971, parhus i Pålsjö skog 1984 och hus i Norra hamnen 1998. Se också Arkitektur.