Arbetarrörelsens pionjärer

Arbetarrörelsens pionjärer, 1880-talet var en uppmarschtid för arbetarrörelsen i Helsingborg med karismatiska agitatorer som Axel Danielsson (sign. Marat i Arbetet) och Mäster Palm, dvs. skräddaren August Palm, som båda ofta framträdde vid protestmöten i staden. Den gryende arbetarrörelsen leddes på det lokala planet av legendariska talare som skomakaren Petter Kell Lyngholm, snickaren Johan A. Berg, skräddaren Anders Hansson Janhekt, litteratören Olof Persson, sömmerskan Hilda Ekelöf, träarbetaren Nils Persson, skrädderiarbetaren Rasmus Schönström och skomakaren Th. A Liliedahl för att nämna några av de främsta namnen.

LÄS MERA: Karl Salomonsson m.fl., ”Socialdemokratin i Hälsingborg” (1951); Einar Svensson, ”På 80-talets barrikader” (1952).