Arbetarnas ring

Arbetarnas ring, bildad i Helsingborg 1883 som en lokalavdelning av den stora Ringrörelsen med nära anknytning till både nykterhets- och arbetarrörelserna. Enligt magistratens handlingar var Ringen verksam åtminstone till 1891 och ännu 1911 fanns Ringens sjuk- och begravningskassa kvar.