Anton Assow

Assow, Anton, 1879–1963, bokbindare och självlärd grafisk konstnär. Anton var född Hansson, men fick som bokbindarlärling öknamnet ”Asso” av kamraterna – han hade besvär med att uttala bokstaven j och använde ofta ordet ”jaså” vilket blev ”asså”. För sin kamrat Edwin Berling beklagade han sig men denne tyckte att Anton istället borde motverka kamraternas drift genom att kalla sig vid öknamnet och så blev det. Han startade vid sekelskiftet ett bokbinderi i Höganäs, 1905 etablerade han tillsammans med S. Jönsson firman Assow & Jönssons bokbinderi på Prästgatan 16 i Helsingborg, senare flyttat till nr 13. Han var på sin tid känd som en gedigen hantverkare, men för eftervärlden är han dock mest bekant för sina Helsingborgsmotiv, huvudsakligen blyertsteckningar och träsnitt men även akvareller och teckningar. De visar en rad numera försvunna Helsingborgsidyller, gränder, gator och gårdsinteriörer. Assow fotograferade också en del kring sekelskiftet 1900, varav några motiv gavs ut som vykort. En mycket stor del av sin tid ägnade han annars åt att texta tusentals kransband åt blomsterhandlare i staden.

Läs mera: Kristen Rasmussen, ”Anton Assow 1879-1963”, Minnen från Helsingborg och dess skola 39 (1972).