Anna-Lisa Markby

Markby, Anna-Lisa, 1913–1999, bildkonstnär och ideell aktivist. Hon föddes i Malmö och studerade vid olika konstskolor hemma och i Paris. Större delen av sitt liv var hon verksam i Helsingborg, där hon länge bodde på Sofiero gård. Hon arbetade inte minst som grafiker med torrnål, och gjorde framför allt små täta kompositioner med motiv som bokryggar, texter och bildinslag. Motiven var dekorativt grupperade men med tydliga budskap, där hon inte minst värnade om en ostörd natur. Hon var verksam inom Individuell Människohjälp och tog också initiativ till eller deltog i många aktiviteter rörande fred och miljöförstöring. SS